Regulamin sklepu usprawniaj.pl

§1 Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego jest firma Rotomat sp. z o.o.
Dane rejestrowe:
NIP: 897-001-56-21
VAT-UE: PL8970015621
REGON: 930634035
KRS: 0000270704
Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna
Kapitał zakładowy 2 000 000 PLN
D-U-N-S®: 422314823
Bank: Santander Bank Polska S.A.
PLN: 31 1500 1155 1211 5006 2192 0000
EUR: 66 1500 1155 1211 5006 2219 0000
GBP: 16 1500 1155 1211 5006 2222 0000
KOD SWIFT/BIC: WBKPPLPP

§2 Ceny produktów

 1. Ceny podane w sklepie internetowym podane są zarówno w kwocie netto jak i brutto (VAT 23%).

§3 Zamówienia

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu.
 2. Składający zamówienie w Sklepie Klient akceptuje niniejszy Regulamin.
 3. Zamówienia w sklepie można składać poprzez stronę:
  https://usprawniaj.pl lub mailowo na adres kontakt@usprawniaj.pl
 4. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia.
 5. Po otrzymaniu zamówienia, Zamawiający otrzyma fakturę pro-forma wraz z określonym terminem realizacji.  Zamówienie zostanie przekazane do realizacji po wpłacie na podane na fakturze, konto bankowe.  W przypadku braku płatności w ciągu 14 dni od przesłania faktury pro-forma, zamówienie zostanie uznane za anulowane.
 6. W przypadku stałej współpracy z naszą firmą lub składania zamówienia przez spółkę publiczną, możliwa jest również realizacja zamówienia z odroczonym terminem płatności. W celu uzyskania informacji o możliwości skorzystania z tej formy płatności prosimy o kontakt z działem handlowym kontakt@usprawniaj.pl
 7. Zamówienia potwierdzonego nie można anulować.
 8. Podane ceny mogą ulec zmianie. Jeżeli zmiana cen nastąpi w trakcie realizacji zamówienia klient zostanie poproszony o akceptację aktualnych cen przed dostawą towaru, w przypadku braku akceptacji zamówienie zostanie uznane za anulowane.
 9. Faktura VAT dołączana jest wysyłana na podany w formularzu adres e-mail lub inny adres wskazany przez Zamawiającego jako adres do wysyłki faktur. Na życzenie Zamawiającego istnieje możliwość dołączenia oryginału faktury VAT do przesyłki.

§4 Przesyłka i płatność

TERMIN WYSYŁKI

Termin wysyłki ustalany jest każdorazowo indywidualnie do zamówienia. Informacja o terminie realizacji znajduje się na fakturze pro forma lub potwierdzeniu zamówienia, w zależności od wybranej formy płatności.

Wysyłka krajowa
 • Koszt przesyłki pokrywa Klient, chyba że warunki umowy stanowią inaczej.
 • Koszt przesyłki przeliczany jest po złożeniu zamówienia i doliczany do faktury pro forma. 
Wysyłka towaru za granicę

Istnieje możliwość wysłania zakupionego towaru za granicę. Koszt takiej przesyłki ustalany jest indywidualnie przed złożeniem zamówienia poprzez kontakt z obsługą sklepu.

§5 Zwroty i reklamacje

Zwroty
 • Kupujący ma prawo odstąpić od umowy i dokonać zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 7 dni roboczych od daty dostarczenia zamówionego towaru. Bieg terminu do odstąpienia od umowy wygasa z upływem 7. dnia roboczego, w którym Klient lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik weszła w posiadanie rzeczy. Klient powinien zwrócić towar w stanie niezmienionym, towar powinien być nieużywany i nieuszkodzony. Ponadto w składzie ilościowym i jakościowym takim jak otrzymał, z wyłączeniem zdania drugiego. Zakupiony towar powinien zostać odesłany wraz z wszelkimi elementami składowymi tj. dołączonymi częściami, instrukcjami, akcesoriami oraz oryginalnym opakowaniem, nawet jeśli zostało ono uszkodzone w ramach wykonywania czynności zwykłego zarządu. Pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 20% wartości zamówienia. 
 • Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami
 • Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • W przypadku chęci skorzystania z ww. prawa towar należy odesłać na własny koszt na adres: Rotomat sp. z o.o. ul. Stabłowicka 134, 54-062 Wrocław  jedynie po uprzednim kontakcie z obsługą sklepu i ustaleniem terminu zwrotu i sposobu wysyłki wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy oraz numerem konta na jaki Rotomat sp .z o.o. ma zwrócić należność. Po dokonaniu niezbędnej weryfikacji ww. warunków sklep dokonuje w ciągu 7 dni zwrotu zapłaconej przez Klienta kwoty, w tym kosztów dostarczenia do niego towaru (pomniejszone o opłatę manipulacyjną 10%). Zwrot należności dokonany zostanie przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty w pierwotnej transakcji, chyba, że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Zwrot należności nastąpi bez ponoszenia jakichkolwiek opłat przez Kupującego. Nie przyjmujemy paczek wysłanych za pobraniem. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem należności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Powyższe prawo dotyczy wyłącznie sprzedaży konsumenckiej na odległość i ma zastosowanie wyłącznie przy sprzedaży osobom fizycznym, które dokonują zakupów nie związanych z zawodową działalnością gospodarczą czy zawodową.
 • W momencie odbioru przesyłki Kupujący powinien w obecności kuriera dokładnie sprawdzić stan opakowania zewnętrznego. Sprawdzenie zawartości możliwe jest dopiero po pisemnym potwierdzeniu przyjęcia przesyłki, a w przypadku paczki za pobraniem po uiszczeniu zapłaty za towar kurierowi. W przypadku stwierdzenia, iż otrzymany towar posiada braki, albo też został mechanicznie uszkodzony, należy w obecności kuriera sporządzić w dwóch egzemplarzach protokół szkody. Jeden z nich powinien zostać u Klienta. Druk właściwy do tego celu powinien posiadać kurier, w przeciwnym razie należy odręcznie spisać oświadczenie opisujące stan towaru, jego zabezpieczeń i opakowania, gdzie zawarte będą również: data oraz podpisy Kupującego i kuriera. Protokół szkody jest ważnym dowodem w procesie reklamacji, jednakże nie jest on elementem niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji. Niezgodności oraz uszkodzenia towaru w dostawie należy zgłaszać maksymalnie w ciągu 3 dni od otrzymania przesyłki.
Reklamacje
 • W razie stwierdzenia wady produktu należy go odesłać na adres sklepu wraz z pisemnym zgłoszeniem reklamacyjnym.
 • W ciągu 14 dni od chwili otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego sklep ustosunkuje się do niego pisemnie.
 • Produkt wadliwy odsyłany jest do producenta, który jako gwarant decyduje o zasadności roszczeń.
 • Jeżeli producent uzna roszczenie reklamacyjne, uszkodzony produkt niezwłocznie wymieniany jest na nowy lub zwracana jest jego cena łącznie z kosztami wysyłki.
 • Pracownicy firmy Rotomat sp. zo.o. dokładają wszelkich starań, aby zgłoszenia reklamacyjne były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, a zasadne roszczenia spełnione w możliwie najkrótszym terminie.

§6 Pozostałe informacje

 1. Pracownicy firmy Rotomat sp. zo.o. dokładają wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w sklepie internetowy były rzetelne i sprawdzone. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i legalnie wprowadzone na polski rynek.
 2. Towary oferowane w sklepie internetowym są objęte gwarancją producenta.
 3. Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte w tekście są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.
 4. Niniejsza strona nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

Polityka Prywatności

§1 Postanowienia ogólne

 1. Rotomat sp. zo.o. jako Administrator danych osobowych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez osoby odwiedzające oraz dokonujące zakupów na stronie internetowej pod adresem https://satec24.pl zwaną dalej Portalem.
 2. Administrator przestrzega postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

§2 Pozyskiwanie informacji o odwiedzających

 1. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o osobach odwiedzających Portal i ich zachowaniu w następujący sposób:
   • poprzez informacje dobrowolnie wprowadzone przez Użytkowników w formularzach, w szczególności podczas rejestracji i zmiany danych
      Konta Użytkowników;
   • poprzez zapisywania w urządzeniach końcowych plików „cookies”;
   • poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.
 2. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:
   • adres e-mail;
   • dane adresowe:
       • kod pocztowy i miejscowość,
       • kraj (państwo),
       • ulica wraz z numerem domu/mieszkania;
   • imię i nazwisko;
   • numer telefonu.
 3. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:
   • firmę Przedsiębiorcy;
   • numer NIP;
   • numer REGON.
 4. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w dowolnym czasie.
 5. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Administrator nie identyfikuje osób odwiedzających Portal z użyciem logów.
 6. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Administratora. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.
 7. Administrator szanuje prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

§3 Dane osobowe

 1. Rotomat sp. zo.o. jest administratorem danych osób, które odwiedziły Portal i wypełniły formularz rejestracyjny. Administrator w takim wypadku przetwarza dane podane w tym formularzu.
 2. Administrator przetwarza także dane osób, które zapisały się na usługę „Newsletter” świadczoną przez Administratora. Administrator w takim wypadku przetwarza dane podane w zakresie podanym przy zapisie na “Newsletter”.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące tego, w jaki sposób, w jakim celu i jak długo Administrator przetwarza dane osobowe, zostały zawarte w Klauzuli informacyjnej.

§4 Pliki “Cookies”

 1. Portal może używać plików cookies (tzw. „ciasteczek”). Cookies to pliki zawierające różne informacje, które są zapisywane na Pana/Pani urządzeniu w czasie odwiedzin stron internetowych. Pliki cookies umożliwiają dostosowanie działania stron do preferencji użytkowników. Dzięki plikom cookies możliwa jest analiza najczęściej odwiedzanych stron oraz zachowań użytkowników. Pliki cookies pozwalają Administratorowi na pomiar skuteczności reklam oraz dostosowanie przekazu do konkretnej grupy odbiorców. Dzięki plikom cookies jesteśmy w stanie doskonalić i ulepszać Portal, tak aby korzystanie z nich było jeszcze łatwiejsze i wygodniejsze.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
      • dostosowania zawartości stron do preferencji osoby odwiedzającej Portal oraz optymalizacji korzystania ze strony; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie osoby odwiedzającej Portal i odpowiednio wyświetlić stronę, dostosowaną do jej indywidualnych potrzeb;
      • zbierania statystyk, które informują o tym w jaki sposób osoby odwiedzające Portal korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
      • utrzymania sesji osoby odwiedzającej Portal po zalogowaniu, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;
      • ograniczenia ilości pokazywanych reklam, jak również w celu dostarczenia i dopasowania ich treści do zainteresowań użytkowników
 3. W ramach Portalu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
      • “niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Portalu;
      • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Portalu;
      • “wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Portalu;
      • “funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez osobę odwiedzającą Portal ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi ta osoba, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
      • “reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryn Administratora, aby usprawniać funkcjonowanie Portalu, zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o osobach odwiedzających Portal Administrator dokonuje korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie osoby odwiedzającej Portal na stronie. 
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Portal. W takim wypadku można dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu osoby odwiedzającej Portal. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 
 6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Portal wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Portalu reklamodawców oraz partnerów, takich jak na przykład: Facebook, Google. Więcej informacji na temat tych plików cookies można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów trzecich.
 7. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Portalu.

§5 Bezpieczeństwo

 1. Rotomat sp. z o.o. zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta w Serwisie. Rotomat sp. z o.o. stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.
 2. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Rotomat sp. z o.o. nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętam hasła?”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym. Nowe hasło zostanie automatycznie wysłane na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta.
 3. Rotomat sp. z o.o. nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

Klauzula informacyjna

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanej dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Spółki Z Administratorem można skontaktować się pod podanym powyżej adresem, a także drogą e-mailową na adres: biuro@rotomat.pl oraz telefonicznie: tel. +48 71 354 37 72. Administrator wyznaczył Administratora Bezpieczeństwa Informacji, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: biuro@rotomat.pl, pod numerem tel. +48 71 354 37 72 lub osobiście na terenie siedziby Administratora.
 2. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
      • podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy takich jak złożenie oferty, korespondencja w sprawie uzgodnienia warunków umowy itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
      • realizacji zawieranych z nami umów, co oznacza m.in. kontakt telefoniczny i e-mailowy, wysyłkę zamówionych produktów itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
      • wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych np. wystawienie faktury, odpowiedzi na reklamacje, przechowywania dokumentacji księgowej itp.;
      • w celu oferowania przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
      • w celu oferowania bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług współpracujących z nami firm (naszych partnerów), będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu i naszych partnerów(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
      • w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu, określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z oferowanych produktów i usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
      • wewnętrznych celów administracyjnych, w tym w celach analitycznych i statystycznych (lepszego doboru usług do potrzeb klientów, ogólnej optymalizacji usług, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o klientach, analizy finansowej itp.) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
      • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu np. wysyłania wezwań do zapłaty, dochodzenia zapłaty na drodze sądowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
      • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, wymienionych w pkt. 3:
      • w odniesieniu do zawarcia i realizacji umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (tj. najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy + 1 rok od końca roku, w którym umowa
        wygasła – dodatkowy termin 1 roku wprowadzony jest na wypadek zgłoszenia roszczeń tuż przed upływem terminu
        przedawnienia i celem ujednolicenia daty usunięcia danych dla umów wygasających w danym roku;
      • jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy w oparciu o złożoną Pani/Panu ofertę w terminie 6 miesięcy, dane osobowe związane z tą ofertą zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do prowadzenia marketingu bezpośredniego;
      • w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków prawnych – przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, ale nie krócej niż przez okres, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku prawnego;
      • w odniesieniu do danych przetwarzanych dla potrzeb marketingu bezpośredniego – do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w tym celu lub do momentu ustalenia, że dane się dezaktualizowały;
      • w odniesieniu do wewnętrznych celów administracyjnych, do celów archiwalnych oraz badania satysfakcji klientów – do czasu wypełnienia naszych prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę przetwarzania danych lub do czasu wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 4. W sytuacjach, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodą na przetwarzanie danych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, ale przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody pozostanie zgodne z prawem. Wycofanie zgody może nastąpić drogą telefoniczną, e-mailową lub pocztową na adres wskazany w pkt. 2.
 5. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych przetwarzanych w celach wskazanych w pkt. 4 przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności np. Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do: 

 1. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
    • Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Rotomat sp. z o.o..
    • Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
    • Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Rotomat sp. z o.o. zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
    • Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie
       z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Rotomat sp. z o.o. może świadczyć jedynie za zgodą.
 2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.
    • Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw -z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Rotomat sp. z o.o. przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług Rotomat sp. z o.o., prowadzenie statystyki korzystania  z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego, a także badanie satysfakcji.
    • Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.
    • Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i Rotomat sp. z o.o. nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw. 
 3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.
    • Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
    • Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
          • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
          • wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
          • wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
          • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego wprawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Rotomat sp. z o.o. podlega;
          • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
   • Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Rotomat sp. z o.o. może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia,dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Rotomat sp. z o.o..Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Rotomat sp. z o.o., czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.
      • Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Rotomat sp. z o.o. nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
      • Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
            • gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta, gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Rotomat sp. z o.o. ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

          • gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania; 
          • gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
          • gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.

 • Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.
      • Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:
          • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych; 
          • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców  tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
          • uzyskać kopię swoich danych osobowych. 
 • Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.
      • Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §6 Polityki Prywatności.
 • Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.
      • Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.
 • W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Rotomat sp. z o.o. spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Rotomat sp. z o.o. nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 • Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
 • Klient ma prawo żądać od Rotomat sp. z o.o. przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §6 Polityki Prywatności.
 • Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

Do Pani/Pana danych osobowych dostęp mogą mieć nasi dostawcy usług, którzy w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności albo podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzaniach tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby przetwarzania danych (administratorzy):

 • Podmioty przetwarzające. Firma Rotomat sp. z o.o. korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Rotomat sp. z o.o.. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;
 • Administratorzy. Firma Rotomat sp. z o.o. korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe
Chcesz otrzymać ofertę?
A może szukasz niestandardowego rozwiązania?
Chętnie pomożemy! Napisz do nas!
Chcesz otrzymać ofertę?
A może szukasz niestandardowego rozwiązania?
Chętnie pomożemy! Napisz do nas!
Skontaktuj się z naszym
Działem Handlowym
+ 48 71 349 56 13
Wyślij zapytanie
 • - Zapytaj o produkt
 • - Zamów próbkę do testów
 • - Uzyskaj indywidualną wycenę
Increase your Online Store's Revenue by 300%
Kontakt
0
Koszyk
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu